Our Inspiration

There are many things that inspire us. And we would like to share them with you in order to make more people fall in love with cycling.

So, be inspired!

Излъчването на мъжественост.
It’s hard, rock solid.
Женствено е, нежно е.
It’s soft and tender.
Отвежда те до природата и не ти отрязва контакта с нея.
It takes you right to the heart of nature.
Изразява мнение. 100 мнения :)
 A diversity of opinions :)
Предлага винаги още нещо.
More than just cycling.
Изгражда положителна градска култура.
Positive city culture.
Може да използвате колелета като мерило за напредналост на една нация.
Bikes as a mark of how advanced a society is.
Вдъхновява ни чистота на линията.
 Simplicity.
Вдъхновява ни класиката.
Classics.
Нестандартните решения ни вдъхновяват.
Thinking out of the box.
Какво казахме за класиката?
 What did we say about classics.?
Страхотният дизайн, който превръща метала в дърво.
Great design that turns metal into wood..

Tell us what inspires you at info@1bike.bg :)

Вашият коментар